DANE KONTAKTOWE
 • Adres: STREFA ENERGII
  61-436 Poznań ul. Jaśminowa 11/3
 • Infolinia: +48 606 116 139
 • Email: biuro@strefaenergii.eu

Zakres realizowanych przez nas szkoleń jest bardzo szeroki. Poniżej zestawienie przedstawiające przykładowe szkolenia jakie realizowaliśmy w ostatnich kilku latach.

szkolenie elektro

Zamawiający: NGO and Business Service Przemysław Rajchel.
Ilość godzin: 48

Zamawiający: NGO and Business Service Przemysław Rajchel.
Ilość godzin: 24

Zamawiający: Endress+Hauser.
Ilość godzin: 8

Zamawiający: NGO and Business Service Przemysław Rajchel
Ilość godzin: 80

Zamawiający: NGO and Business Service Przemysław Rajchel.
Ilość godzin: 40

Zamawiający: Justyna Górecka „Setka”
Ilość godzin: 96

Zamawiający: NGO and Business Service Przemysław Rajchel.
Ilość godzin: 120

Zamawiający: Endress+Hauser.
Ilość godzin: 80

Szkolenie dla pracowników JETA Sp. z o.o. oraz firm kooperujących. Przeszkolono łącznie 112 osób.
Ilość godzin: 200

Zamawiający: PAK Serwis Konin
Ilość godzin: 7

Zamawiający: Fundacja Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS
Ilość godzin: 64

Zamawiający: EWE Energia Sp. z o.o.
Ilość godzin: 8

Zamawiający: ECOMS Consulting Sp. z o.o.
Ilość godzin: 40

Zamawiający: ECOMS Consulting Sp. z o.o.
Ilość godzin: 58

Szkolenie dla pracowników REMBEX
Ilość godzin: 8

Szkolenie dla pracowników REMBEX
Ilość godzin: 16

Zamawiający: Trustcon Sp. z o.o.
Ilość godzin: 120

Zamawiający: ECOMS Consulting Sp. z o.o.
Ilość godzin: 8

Zamawiający: Marwit Sp.z.o.o
Ilość godzin: 8

Szkolenie dla pracowników DALKIA Poznań
Ilość godzin: 10

Zamawiający: MMP Neupack Polska SP.  zo.o
Ilość godzin: 8

Zamawiający: ECOMS Consulting Sp. z o.o.
Ilość godzin: 8

szkolenie - analizam wykresu

Wykładowca

Ekspert w branży elektroenergetycznej – związany z sektorem elektroenergetycznym energetyki zawodowej i przemysłowej od ponad 25 lat, posiadający doświadczenie oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną dot. efektywności energetycznej, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (w tym również w skojarzeniu - w kogeneracji). W dorobku kilkadziesiąt audytów dot. optymalizacji zużycia oraz kosztów mediów energetycznych – w tym audyty energetyczne przedsiębiorstwa (w oparciu o wymagania ustawy o efektywności energetycznej). Autor i współautor ponad 150 badań jakości energii elektrycznej dot. źródeł wytwórczych (OZE) oraz instalacji odbiorczych. Specjalista w zakresie optymalizacji kosztów mediów energetycznych.

 • Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.
 • Absolwent studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  (zintegrowane systemy zarządzania ISO 9001, 14001, 18001).
 • Audytor wewnętrzny systemów zarządzania ISO 9001, 14001, 18001, 5001.
 • Audytor wiodący systemu zarządzania energią wg ISO 50001.
 • Audytor / weryfikator przeprowadzający ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie wykorzystania i zużycia energii.
 • Współtworzył dokumentację dla "PGN" Plan Gospodarki Niskoemisyjnejdla.
 • Prowadził konferencje i seminaria naukowo-techniczne w formie odczytów i warsztatów m.in. dla:
  • Barzyk Consulting w Brześciu - 17 listopad 2012 r., "Użytkowanie urządzeń elektroenergetycznych w energetyce wiatrowej"
  • ASTOR S.A i GBI PARTNERS w Krakowie - 6 czerwiec 2014 r., „Programy oszczędzania energii i mediów w przemyśle i zarządzaniu nieruchomościami”
  • ASTOR S.A. w Toruniu - 22 października 2014 r., konferencja: "Biznes i produkcja". Wygłoszenie odczytu oraz prowadzenie praktycznych warsztatów z zakresu efektywności energetycznej oraz zarządzania mediami energetycznymi.
 • Realizując się zawodowo piastował stanowiska m.in.: Inspektor ds. eksploatacji, Pełnomocnik zarządu ds. zintegrowanych systemów zarządzania, Główny energetyk, Dyrektor ds. energetycznych

Jak szkolimy?

PONIŻEJ PARAMETRY TECHNICZNE PRZYKŁADOWEGO SZKOLENIA

Nazwa kursu / szkolenia:

"Optymalizacja i zarządzanie gospodarką elektroenergetyczną w zakładzie przemysłowym"

Cel kursu/szkolenia:

 • Nabycie wiedzy dot. funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego „KSE”,
 • Poznanie procesu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w elektrowniach i elektrociepłowniach.
 • Omówienie wpływu odnawialnych (rozproszonych) źródeł energii na krajowy system elektroenergetyczny
 • Przedstawienie krajowych oraz unijnych wymagań dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej
 • Poznanie zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej
 • Poznanie budowy, zasady działania, typów i rodzajów układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej z cieplną „kogeneracja” oraz „trigeneracja”
 • Poznanie metod i sposobów obniżania zużycia oraz kosztów mediów energetycznych w przedsiębiorstwach
 • Przedstawienie przykładowych działań służących poprawie efektywności energetycznej i ochronie środowiska naturalnego zrealizowanych na terenie wybranego przedsiębiorstwa
 • Omówienie zagadnień związanych z pozyskiwaniem koncesji i taryf
 • Omówienie zagadnień związanych z efektywnością energetyczną
 • Nabycie wiedzy dot. eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w źródłach wytwórczych (elektrownie wiatrowe, wodne, fotowoltaika, pompy ciepła, instalacje solarne) oraz odbiorczych (zakłady przemysłowe)

Koszt:

Do ustalenia

Czas trwania:

W zależności od wymagań Zamawiającego.