DANE KONTAKTOWE
  • Adres: STREFA ENERGII
    61-436 Poznań ul. Jaśminowa 11/3
  • Infolinia: +48 606 116 139
  • Email: biuro@strefaenergii.eu

Oferujemy doradztwo oraz wsparcie przy opracowywaniu koncepcji doboru optymalnych rozwiązań układów kgeneracyjnych oraz analiz techniczno-ekonomicznych układów kogeneracyjnych.

image

Co to jest kogeneracja CHP i jakie można mieć korzyści z jej zastosowania?

Kogeneracja CHP to jednoczesne wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej w tym samym procesie technologicznym. Energia wsadowa to energia zawarta w paliwie (gaz ziemny GZ-50, gaz skroplony LNG lub biogaz). Energia wyjściowa powstaje po spaleniu paliwa, uzyskuje się wówczas ciepło, które należy wykorzystać na cele użytkowe tj. ogrzewanie, procesy przemysłowe / technologiczne lub absorpcyjne wytwarzanie chłodu, oraz energię elektryczną. Sercem urządzenia kogeneracyjnego jest silnik gazowy albo turbina gazowa. Często stosowanymi układami są moduły składające się z silnika gazowego, wytwornicy pary oraz turbiny parowej.

Poniżej przykładowe korzyści z wykorzystywania urządzeń kogeneracyjnych:

  • wysoka sprawność przetwarzania energii zawartej w paliwie (ok. 80 - 85%). Łączne straty energii w procesie produkcji wynoszą 15 – 20%. Dla porównania wytwarzanie energii w energetyce zawodowej (w elektrowniach cieplnych kondensacyjnych) odbywa się ze sprawnością od 30%  do ponad 40%.
  • w porównaniu z wytwarzaniem rozdzielnym (oddzielnie ciepło i en. elektryczna) układy kogeneracyjne pozwalają zaoszczędzić ok. 40% paliwa.
  • kogeneracja jest przykładem tzw. rozproszonego źródła energii, dzięki zainstalowaniu kogeneracji następuje zbliżenie źródła wytwórczego do odbiorcy co pozwala uniknąć strat związanych z przesyłaniem / dystrybucją energii.
  • wykorzystuje się ekologiczne paliwo, ponieważ spalanie paliw gazowych w porównaniu z paliwami kopalnymi (węgiel kamienny, brunatny) powoduje znacznie mniejszą emisję do atmosfery dwutlenku węgla C02, tlenków azotu NOX oraz dwutlenku siarki SO2.
  • po spełnieniu określonych wymagań można wnioskować o wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w „wysokosprawnej” kogeneracji. Przedmiotowe świadectwa pochodzenia zamieniane są na Prawa Majątkowe, tzw. żółte certyfikaty, które można zbywać na TGE