DANE KONTAKTOWE
 • Adres: STREFA ENERGII
  61-436 Poznań ul. Jaśminowa 11/3
 • Infolinia: +48 606 116 139
 • Email: biuro@strefaenergii.eu

Prowadzimy dozór techniczny stacji elektroenergetycznych:

 • Posiadamy świadectwa kwalifikacji na stanowisku Dozór (D) oraz Eksploatacji (E) dla urządzeń i instalacji na poziomie napięć do 220kV.
 • Zapewniamy nadzór nad sprzętem ochronnym BHP, w tym również badania sprzętu w laboratorium WN (m.in. wskaźniki napięcia, drążki, chwytaki, rękawice i półbuty elektroizolacyjne).
 • Wykonujemy wymagane prawem okresowe pomiary instalacji elektrycznych (m.in. pomiary rezystancji izolacji, badanie skuteczności ochrony odgromowej, przeciwporażeniowej)
image

Zapewniamy wykonanie niezbędnych
badań i pomiarów:

 • pomiary rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary rezystancji uziemień
 • próba napięciowa i pomiar rezystancji izolacji rozdzielni SN
 • sprawdzenie stanu izolacji linii kablowej

Oprócz standardowych czynności dozorowych wykonujemy badania jakości z wykorzystaniem analizatora jakości energii PQ BOX 100 EXPERT oraz kontrolne pomiary pirometrem / kamerą termowizyjną.

Wyżej wskazane pomiary są przykładem działań prewencyjnych, których celem jest przeciwdziałania występowaniu usterek i awarii.